…Láska k baletu, odborné vedení Jany Zelenkove a talent dětí ze ZUŠ Sokolská a pohádkové dílko Petr Pan je na světě. Pak už „jen“ vybrat vhodné místo a představení může začít.